Mesures de protecció COVID-19

Des de l’inici de la pandèmia, a Mira-sol Centre s’han establert mesures de protecció per la  Covid-19

Aforament:

A l’actualitat, l’aforament està controlat per càmeres de comptatge i inspeccions visuals, respectant el màxim aforament d’una persona per cada 2,5m2 a la nova normalitat

Addicionalment, s’han instal·lat punts al paviment del mercat per garantir la distància de seguretat

Durant l’estat d’alarma, l’aforament  es va controlar de forma presencial

Mascareta:

Ús obligatori de mascareta a tot el recinte

Gel  hidroalcohòlic:

Dispensadors de gel hidroalcohòlic als accessos al recinte del mercat i caixers

Climatització i ventilació:

Renovació d’aire constant al recinte del mercat, aportant aire net del carrer. Anul·lació dels seca mans d’aire als banys públics, substituint-los per dispensadors de paper

Neteja:

Augment de la freqüència de neteja als espais i superfícies més susceptibles de contacte.                     (Caixers aparcament, banys públics,  baranes escales mecàniques, ascensors etc..)

Aparcament:

Lliurament de tiquet d’entrada sense necessitat de prémer el boto, evitant el contacte amb la superfície

Protecció dels treballadors:

Implantació de pla especial de prevenció de riscos laborals adaptat a la Covid-19 a tota la Centralitat