Plec de Condicions QUIOSC Planta Baixa Termini de presentació fins el 21/02/22

PLEC DE CONDICIONS PER A LA CESSIÓ D’ESPAI COMÚ UBICAT A LA CENTRALITAT DE MIRA-SOL CENTRE DE SANT CUGAT DEL VALLÉS

Ara es la teva oportunitat de obrir el teu comerç, presentem el Plec de Condicions per a la cesssió d’espai comú on podrás muntar una de les següents activitats:

  • Productes d’electrònica de consum.
  • Productes de telefonia mòbil i/o els seus complements.
  • Administració de loteria si l’interessat aporta la llicència corresponent i es fa càrrec de totes les gestions administratives pertinents.
  • Estanc si l’interessat aporta la llicència corresponent i es fa càrrec de totes les gestions administratives pertinents.
  • Accessoris de decoració de la llar.
  • Objecte de regal.
  • Perfumeria.
  • Productes d’alimentació especialitzada, l’oferta majoritària dels quals no entrin en competència directa amb l’oferta existent a La Centralitat segons els criteris que estableixi la Subcomunitat.
  • Altres serveis i activitats que no distorsionin el mix comercial segons criteri de lan Subcomunitat.