Termes i condicions

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web mirasolacasa.cat (actualment redirigida a mirasol-centre.com/mirasolacasacat/) (en endavant, la “Web”) és titularitat de SUBCOMUNITAT DE PROPIETARIS PLANTES BAIXES ZONA COMERCIAL MIRA-SOL CENTRE, amb domicili social al carrer Pl. Ausiàs March, 1-9. Pta baixa, 08195, Sant Cugat del Vallès, (Barcelona) amb CIF H65166985,

Condicions d’ús

Les presents condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web mirasolacasa.cat (actualment redirigida a mirasol-centre.com/mirasolacasacat/) i regulen les relacions jurídiques entre la SUBCOMUNITAT DE PROPIETARIS PLANTES BAIXES ZONA COMERCIAL MIRA-SOL CENTRE i el client.

L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la utilització del web suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’ús. Si no estiguessis d’acord amb aquestes condicions has d’abstenir-te d’utilitzar aquesta pàgina.

La visita a el lloc e-Commerce per part de l’usuari s’ha de fer de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de SUBCOMUNITAT DE PROPIETARIS PLANTES BAIXES ZONA COMERCIAL MIRA-SOL CENTRE o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc Web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per SUBCOMUNITAT DE PROPIETARIS PLANTES BAIXES ZONA COMERCIAL mira-sol centre, a el lloc E-Commerce o als seus continguts.

El lloc web i els productes i serveis oferts per SUBCOMUNITAT DE PROPIETARIS PLANTES BAIXES ZONA COMERCIAL MIRA-SOL CENTRE està dirigit a majors d’edat amb la capacitat jurídica suficient per poder quedar vinculat per aquestes condicions d’ús. És possible que la utilització de certs serveis o la contractació d’alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementàries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.

Registre dels usuaris

La utilització dels serveis prestats per SUBCOMUNITAT  DE PROPIETARIS PLANTES BAIXES ZONA COMERCIAL MIRA-SOL CENTRE i la compra a la web requereix el registre com a usuari a la web. Amb la finalitat de completar el registre s’hauran d’aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pots consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç: www.mirasolacasa.cat/politicadeprivacidad

Així mateix, heu de tenir en compte que en tot moment pots modificar les teves dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Comandes

Un cop realitzat una comanda, t’arribarà un missatge confirmant la recepció de la mateixa així com amb informació sobre l’enviament i la facturació de la comanda realitzada.

 Forma de pagament

 

L’adquisició de serveis o productes a través de mirasolacasa.cat (actualment redirigida a mirasol-centre.com/mirasolacasacat/) permet les següents formes de pagament:

  • Pagament amb la targeta de dèbit i crèdit a través d’un TPV

Preus

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.).

Condicions d’enviament

mirasolacasa.cat únicament envia els seus productes a: Sant Cugat del Vallès, Valldoreix, La Floresta, Les Planes, Vallvidrera, Bellaterra i Rubí.

La compra està subjecta a el pagament de despeses d’enviament, a compte de comprador. Les despeses d’enviament dependran de la destinació i de l’import total de la comanda, les despeses es detallaran al llarg de el procés de compra i podràs revisar a quant ascendeixen les despeses d’enviament abans de finalitzar la compra.

mirasolacasa.cat no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a la mateixa, així com per casos fortuïts o de força major.

El lliurament es realitzarà mitjançant personal propi de l’empresa.

Disposes de les següents opcions de lliurament:

  • Lliurament a domicili
  • Lliurament la Mercat

Garantia de béns de consum

Com a client, tens la consideració de consumidor de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries (en endavant, “TRLGDCU”).

En el cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits a aquesta Web pots presentar una reclamació a qualsevol dels comerços que han subministrat el producte o el servei.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. SUBCOMUNITAT DE PROPIETARIS PLANTES BAIXES ZONA COMERCIAL MIRA-SOL CENTRE i l’usuari acorden sotmetre les controvèrsies que puguin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de domicili de l’usuari.