Avís Legal

Informació General

El titular del lloc web lloc web www.mirasol-centre.com és la Subcomunitat Plantes Baixes Zona Comercial Mira-sol Centre (en endavant MIRA-SOL CENTRE), amb NIF H65166985 i domicili situat en Pl. Ausiàs March, 1-9. Pta baixa, 08195, Sant Cugat del Vallès, (Barcelona). L’entitat es troba inscrita al Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, Finca 48760, Tomo-llibre 1388, Full 62, Inscripció 4ª.

Amb ànim de que l’ús del lloc web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, MIRA-SOL CENTRE informa a l’usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre el present Avís Legal o qualsevol altre document informatiu del lloc web serà rebuda i solucionada contactant amb MIRA-SOL CENTRE, a través de l’adreça de correu electrònica: info@mira-solcentre.cat

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts que es mostren en el present lloc web, i en especial dissenys, texts, imatges, logos, icones, noms comercials, marques o qualsevol altra informació susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan protegits pels corresponents drets d’autor, no permetent la seva reproducció, transmissió o registre d’informació excepte autorització prèvia del titular, MIRA-SOL CENTRE. No obstant això l’usuari podrà utilitzar informació facilitada per gestionar la seva comanda i les dades de contacte corresponents.

Enllaços

MIRA-SOL CENTRE no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, si s’escau, es puguin incloure en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, de manera que el usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.