EL MERCAT DE MIRA-SOL CENTRE JA ESTÀ OCUPAT EN UN 100%

EL MERCAT DE MIRA-SOL CENTRE JA ESTÀ OCUPAT EN UN 100%

Des de el passat més de novembre, i amb la incorporació de la parada d’especialitats italianes PREGO, el mercat de Mira-sol Centre ja està ocupat en la seva totalitat. El mes d’octubre de 2012 va obrir les seves portes el Supermercat Mercadona de Mira-sol Centre. Des de llavors, i de forma progressiva, s’han anat incorporant noves parades al mercat fins que el passat més novembre va inaugurar la darrera parada ocupant l’últim espai disponible. Malgrat la conjuntura adversa, durant aquests dos anys, el mercat de Mira-sol Centre s’ha anat consolidant com a un model d’èxit pel que fa al comerç de proximitat. L’oferta complementària del supermercat i del mercat fan que el públic de l’entorn immediat el consideri el seu centre de referència en relació a les seves compres quotidianes

Share this post